top of page
  • nurit david

כדורים 2015

כדורים: חסר לי כדור, עכשיו שהתיישבתי בבית מרווח. לזרוק לעבר אמי, לזרוק לעבר אבי, להקפיץ. כדור נזרק מתווה משושה/מתומן בחלל החדר הגדול. מכה ברצפה - בלופ, מכה בקיר - בליפ. תפוחי אדמה אפויים מובאים על מגש בחדר שבו עדיין לא פגו מסלולי הכדורים הצבעוניים, מעין קווים מתקפלים כקווי אור. אבי תופס כדור ביד אחת מאחורי גבו. אמי כמעט תופסת, מחליק לצידה והיא מתעופפת בחצי עיגול בחצאית פעמון. כל משפחתנו עובדת לכדורים, מַחֲווה לכדורים. פסי מסלול מהבהבים כצעצועים, צעצועי משפחתנו. לביבה עם חור באמצע. מזינים ומשחקים. משחק שהמציאו הכדורים ואנחנו רק מוסיפים תנופה, מסייעים. עפים. לזרוק למעלה, הצידה, גוף מתמתח. הכדורים אינם ממש פנים אבל צוחקים, מחייכים. כדור כדור וקליפותיו בשלושת הצבעים.

בשרו הרך של כדור גומי - נחמה. הרחוב פרוש מתחתינו מעבר לחלונות הזכוכית הגדולים, קירות זכוכית למעשה, וכדורינו מקפצים לרגע על המעקה אך חוזרים אלינו, פנימה. וגם את הרחוב אנחנו אוהבים מנקודת היתרון של ביתנו. מכאן - מבעד לזגוגיות הכפולות - גם אנשים ואוטובוסים כמעט עגולים.


'אמי כפי שצוירה על ידי פיקאסו ב-1956' 2015 שמן על בד 195X345 ס"מ.

Comentarios


nurit david​

  
bottom of page