top of page
  • nurit david

אבי דוד

Updated: Apr 10, 2020

אוגוסט 2019


הילדה דוידה, דידי, שנקראה על-שם אביה המת, דוד, נמצא לה אבא חדש, גדלה כנורמלית ואפילו התחתנה בגיל שמונה-עשרה וכבר יש לה נכדים, כך כתוב בעלון המקומי. ואילו ההתנהגות כיתומה מאב דבקה בי.


משפחת דוד שאנחנו היינו, היתה ל'לא-משפחה', מרוקנת מאב. אני זאת שהייתי לדוידה, בעוד לה ניתן השם החביב דידי.


ואילו הילדה דוד, אני, פיניתי מקום בתוכי לאבי א. דוד – אלכסנדר, ארכיטקט, אדריכל. בעבודתו כאלכסנדר קראו אליו: ארכיטקט דוד! (במלעיל). בעבודתו כאלכסנדר רכן אל הלבֵנים עם סרגל מדידה מתקפל. משפחת דוד, שאנחנו היינו, קיבלה את שמה מאב אבי אבי, דוד. מבין תשעת האחים והאחיות רק סבי נותר דוד. אבל מן המשפחה הופקענו ונותרנו עם דוד כקליפה.


הילדה דידי, דוידה, היתה העבודה הראשונה שלי בשכר, שיעורים פרטיים בקריאה וחשבון. דוידה ואמה ויתרו על דוד ופנו אל אבא אחר שלא היה מת, ולילדה קראו דידי.


דידי, דוידה, שאביה מת במלחמת סיני כשאני הייתי בת מעט יותר מארבע והיא טרם נולדה, ודיוקן אביה נחרת בזכרוני מספר חללי המלחמה, היתה העבודה הראשונה שלי בשכר. היתה ילדה נטולת חשק מיוחד ללימודים, אבל מסתורית בשל אביה המת שעל שמו נקראה דוידה. וגם דידי לא היה שם נפוץ במיוחד. ואם אני זוכרת נכון, אמה לא לקחה כבד את העובדה שלא אהבה לימודים. אני חדרתי לביתן כמורה פרטית בסביבות גיל שתים-עשרה או שלש-עשרה. דוידה היתה כנראה מוסחת דעת באמת אם מינו לה מורה פרטית בגיל שמונה, תשע, באותם ימים. שכן הפרש הגילים בינינו היה מעט יותר מארבע שנים.


לאמה, אם אני זוכרת נכון, היה לעג קל ומתמיד על שפתיה, לא לעג כלפי מי שעומד מולה (אם כי חריצותי בוודאי נראתה לה מיותרת), לעג כלפי החיים. עלה מפניה עשן קל של לעג לחיים וכך הושיטה את שטר הכסף.

היה מתבקש שדוידה תשמר את המסתורין, אך היו לה קשיים בקריאה, היא היתה מוסחת דעת וכך דעתה הוסחה אל החיים.


בעוד המסתורין ירדו ובאו מַפָּלים מַפָּלים


ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית


בניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד


ואבי נשא את השם דוד. ואני ואחותי, שהוסיפה לו את שם נישואיה שאינו דוד, אנו האחרונות לשאת את השם דוד.


לעבדך דוד אבי.

コメント


nurit david​

  
bottom of page